+359 87 799 3315 help@begach.com

Регистрация

Моля, попълнете долната форма, за да се запишете за състезанието. Ограничено е до 200 души.

Състезанието достигна до капацитета си от 370 човека и вече не можем да приемаме нови участници. Запишете се в нашия бюлетин, за да ви информираме за следващото издание догодина.

Партньори

Ако искате да се включите, свържете се с нас.

МЕСТНА ПОДКРЕПА

Община 1